لیست شاعران خراسان جنوبی تا تاریخ آبان93

نویسنده: فهیم بخشی fahim bakhshi - ۱۳٩۳/۸/٢۴
 1. آخوند ملا حمزه بیرجندى (۱)
 2. آخوند ملاحسین ذاکر( طوفان) (۱)
 3. آرش آهمند (۱۳)
 4. آرش آهمند (هاوش) (۳)
 5. آرشا نصری (۱)
 6. آسیه تحویلی (٢)
 7. آمنه رمضانی (٢)
 8. آموزش گویش بیرجندی (۱)
 9. آموزش لحجه بیرجندی (۱)
 10. آیت الله آیتی بیرجندی (۱)
 11. آیت الله شیخ محمد هادی هادوی بیرجندی (۱)
 12. آیت الله محمد باقر آیتی (۱)
 13. آیینی (۳)
 14. ابداع کننده ملمع فارسی انگلیسی (۱)
 15. ابراهیم اشراقی (۱٧)
 16. ابراهیم حسینی (۳)
 17. ابراهیم حسینی(خلیل) (۴)
 18. ابراهیم صهبا (۱)
 19. ابراهیم غفاری (۱)
 20. ابن حسام خوسفی (۴)
 21. ابوالفضل اخلاقی (۱)
 22. ابوالمفاخر قاینی (۱)
 23. ابوذر جمهر قاینی (۱)
 24. احسان آهنی (٢)
 25. احسان احمدی (٢)
 26. احسان اهنی (۱)
 27. احسان علی آبادی (٢)
 28. احسان قاسمی (٢)
 29. احسان نوکندی (٩)
 30. احمد پروین (۱٢)
 31. احمد خواجوی (۳)
 32. احمد گلندی (۱)
 33. احمدپروین (۱٧)
 34. احوالپرسی بیرجندی (۱)
 35. از ایـــــــنجا تا به بیرجند سه گداره (۱)
 36. از شاعران دشت بیاض (۴)
 37. از شاعران طبس (٢٠)
 38. از شاعران فردوس (٧)
 39. از شاعران فردوس شاعران فردوس (۱)
 40. از شاعران قاین (۱)
 41. از شاعران نهبندان (۸)
 42. ازشاعران طبس (۱)
 43. ازشاعران نهبندانی (۴)
 44. ازشعر شاعران بیرجندی (٢۵۶)
 45. استاد احمد احمدی بیرجندی (۱)
 46. استاد سعید عندلیب (۳۴)
 47. استاد سید علیرضا ذوالفقاری (۱)
 48. استاد علی میرزایی (۱۵)
 49. استاد غلام حسین یوسفی (ناقوس) (۳)
 50. استاد غلامحسین یوسفی (۳)
 51. استاد قهرمان (۱)
 52. استاد محمد رضا حسینی مود (٩)
 53. استاد محمد علی رحیمی (خاموش) (۳)
 54. استاد ناقوس (٢)
 55. استادسعید عندلیب (۱)
 56. استادعلی عبدالهی (۱)
 57. استادعلی میرزایی (۳)
 58. استادمحمد رضا حسینی مود (۵)
 59. استادمحمدحسن معاضدی (۳)
 60. استادمحمدرضاحسینی مود (٢)
 61. اسدالله حاجی کریمی (۱)
 62. اسدالله حاجی کریمی (منصور علیشاه ) (۱)
 63. اسماعیل پاده بان (۱)
 64. اسماعیل پاده بان (ناطق) (٧)
 65. اسماعیل خیال (۱)
 66. اشعر طبس (۱)
 67. اعظم کریمی (۱)
 68. افسانه زربان (۵)
 69. اقدس حسینی (۳)
 70. الف نخعی مطلق (۱)
 71. الهام صنعتی (٢)
 72. الهه احمدی (۱)
 73. امید حاجی بصری (۱)
 74. امیر نظام دوست (۱٧)
 75. امیر هوشنگ رحیمی (۱)
 76. امیرابوالعباس درهى (۱)
 77. انواع ادبی چیست؟ انواع ادبی در ردیف سبک شناسی و (۱)
 78. ایثار جهانی (٢)
 79. ایینی (٧)
 80. بتول شجاع (٩)
 81. بتول شجاع (باران) (۱)
 82. بدیع الزمان سری (۱)
 83. بررسی احوال (۱)
 84. بشرویه (۵)
 85. بلال شاخنی (۱)
 86. بهرام افشاریان (۱)
 87. بهرامشاه اسلام (۱)
 88. بی بی اقدس حسینی (٢)
 89. بیرجند (۱۵)
 90. بیرجندی (۱٠)
 91. بیوگرافی استاد محمدحسین فدایی چیروکی (۱)
 92. پروین نخعی (۱)
 93. پروین نخعی نژاد (۳)
 94. پند آموز (۱)
 95. پیام یوسفی (۴)
 96. ترانه (۳)
 97. ترانه غلامزاده (۱)
 98. تشکیل گروه شاعران خراسان جنوبی در لاین ، وایبر ، و (۱)
 99. توصیف نظام آوایی گویش بیرجندی (۱)
 100. تکتم فتحی (۱)
 101. ثمیلا بخشی (۱)
 102. جانم فداى خاک نگارین بیرجند (۱)
 103. جعفر عباسی (۱)
 104. جلال حاجی زاده (۱)
 105. جمال رضایی (۱)
 106. جمشید آذری (٢)
 107. جمشید امیرگیلکی (۱)
 108. جمشیدآذری (٢)
 109. جواد چهکندی نژاد (۱)
/ 1 نظر / 59 بازدید
مجتبی

سید محسن موسوی متخلص به گویا - متولد سال 1351 در روستای سیدمراد از توابع شهرستان نهبندان. ایشان از معلمین با سابقه بوده و در سربیشه مشغول خدمت می باشند. وبلاگ ایشان http://gooya.mihanblog.com